தூங்கு காண்பிக்கிறது: முடிவுகள் சாத்தியம், ஆனால் இந்த தவறுகளை தவிர்த்திடுங்கள்

இங்கே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சில தயாரிப்புகள் பலரால் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன, அவற்றில் சில சோதனை செய்யப்படவில்லை.

சிறந்த தூக்கத்திற்கு நீங்கள் ஒரு தூக்க தயாரிப்பு விரும்பினால், ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவரிடம் அல்லது தூக்கமின்மைக்கு சிகிச்சையளிக்கும் மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டாம். தூக்கமின்மைக்கு சிகிச்சையளிக்கும் ஒரு மருத்துவர் ஒரு தொழில்முறை கருத்தைக் கொண்டிருக்கிறார், இது ஹோமியோபதி மருத்துவரிடமிருந்து மிகவும் வித்தியாசமானது. ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவர் பொதுவாக ஒரு ஆய்வகத்தில் பரிசோதிக்கப்பட்ட அல்லது நன்றாக வேலை செய்யக்கூடிய தயாரிப்புகளை பரிந்துரைக்கிறார். ஹோமியோபதி பொருட்கள் விலங்குகள் மீது சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளன, மக்கள் அல்ல. ஹோமியோபதி மருந்துகள் பெரும்பாலும் ஹோமியோபதி மருந்துகளை விட விலை அதிகம். ஹோமியோபதி மருந்துகள் அமெரிக்காவில் விற்பனைக்கு வருவதற்கு முன்பு ஒரு மருத்துவரால் பதிவு செய்யப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும். நீங்கள் வாங்கும் எந்த ஹோமியோபதி மருந்திலும் மருத்துவ மருத்துவர் கையொப்பமிட வேண்டும். தூக்கத்தை அதிகரிக்கும் மூலப்பொருளைக் கொண்ட முடி பராமரிப்பு தயாரிப்புகள், லேபிளில் உள்ள மூலப்பொருள் அறிக்கையில் "விளம்பரம் இல்லை" என்ற பிரிவைக் கொண்டிருக்கலாம். தூங்க விரும்பும் நபர்களுக்கான ஒரு தயாரிப்பில் இருந்தால், "மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அல்ல" என்று லேபிள் சொல்ல வேண்டும். பொருட்களில் பட்டியலிடப்பட்ட தயாரிப்புகளில் இல்லாத பல தூக்கத்தைத் தூண்டும் பொருட்கள் உள்ளன. உதாரணமாக, நீங்கள் ஹோமியோபதி "ஐசோஃப்ளேவின் -2" ஐ வாங்கி தூக்கக் கோளாறுக்கு எடுத்துக் கொண்டால், உங்கள் மருத்துவர் ஒவ்வொரு சில மணிநேரங்களுக்கும் மூன்று நாட்கள் வரை எடுத்துக்கொள்ளும்படி கேட்பார். முதுகில் தூங்கும் அல்லது குறைந்த இதய துடிப்பு உள்ளவர்களுக்கு உற்பத்தியாளர் ஒரு தனி பட்டியலைக் கொண்டிருக்கலாம்.

புதிய கருத்துக்கள்

Sleep Well

Marvin Farmer

அது அதிகரிக்கும் தூக்கம் செல்கிறது விசயத்தைப் வரவில்லையென்றால், உங்களில் சிலர் கேட்க முடியும் Sleep...