Skutočný úspech je možný s detox? Iba ak...

Pojem „detoxikácia“ tu budem používať na odstránenie toxických a návykových látok a alkoholu z vášho tela, nielen na „detoxikáciu“ ako pri iných postupoch. Ak chcete získať viac informácií o detoxikácii, môžete si prečítať moju knihu The Detox Solution. Väčšina ľudí už má určitú úroveň detoxikácie v závislosti od toho, pre čo je detox a množstva drog, ktoré majú. V mojom prípade je moja úroveň detoxikácie oveľa vyššia ako väčšina ľudí, ale nie úplne. Mám veľa detoxikácie. Detoxikujem veľmi vysoké percento môjho tela. Teraz mám veľa detoxikácie a robím to všetko sám. Nerobím nič iné. Jednoducho detoxikujem, rovnako ako v nemocnici. Detoxikáciu môžete získať zadarmo, ak sa dostanete na detoxikačnú kliniku. Robím to sám z mnohých dôvodov. Hlavným je, že som zatiaľ v procese vymanenia sa z tohto života, že potrebujem vedieť, že moje telo to robí samo. To znamená veľa času na slnku, jesť zdravé potraviny a veľa cvičenia. Je to veľmi podobné tomu, ako som v tele.

Posledné recenzie

Digest It

Digest It

Marvin Farmer

Digest It to veľmi skvelé, ak sa chcete zbaviť znečisťujúcich látok, ale prečo je to? Pohľad na spo...