සෞඛ්ය, එය කුමක් ගැන ද? සියලුම කරුණු සහ පින්තූර

මම බලපත්‍රලාභී pharmacist ෂධවේදියෙක් වන අතර වෛද්‍ය නිෂ්පාදන 30 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සමාලෝචනය කරමි. මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යය සඳහා නිවැරදි නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමට මිනිසුන්ට උදව් කිරීමට මම කටයුතු කරමි. සියලුම නිෂ්පාදන සමාලෝචන මගේ මතය වන අතර මම විශේෂ .යෙක් නොවේ. කරුණාකර ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් සමඟ මාව සම්බන්ධ කරගන්න. මම සෞඛ්‍ය සේවා පරිපාලනය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධියක් සහිත ලියාපදිංචි හෙදියක්. මගේ වැඩ කටයුතු සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම සම්බන්ධ ගැටළු රාශියක් ආවරණය කරයි. මම රෝගී අධ්‍යාපනය සහ රෝගියාගේ අත්දැකීම් පිළිබඳ විශේෂ ize යෙක්. ප්‍රාථමික සත්කාර, රෝහල්, සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධති සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන ඇතුළු විවිධ සැකසුම් වල මම රෝගීන් සමඟ වැඩ කරමි. මම දිගු කාලීන සත්කාර සැලසුම් සහ නිවාස රැකවරණය පිළිබඳ රෝගීන් සමඟ වැඩ කරමි. මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍යය හා යහපැවැත්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා මම කැපවී සිටිමි. ඔවුන්ට ලැබිය යුතු සැලකිල්ලෙන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය සෞඛ්‍යය හා සෞඛ්‍යය ලබා ගැනීමට මිනිසුන්ට උදව් කිරීමට මම ඉතා සතුටට පත්වෙමි. සෑම ඇමරිකානුවෙකුටම සෞඛ්‍යය හා යහපැවැත්ම පහසු කිරීම, වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි සහ වඩා දැරිය හැකි මිලකට ලබා දීමට මට අවශ්‍යය.

මෙම පෙත්සමේ පරමාර්ථය වන්නේ Lidocaine Intracranial නමැති drug ෂධය නව සූත්‍රගත කිරීම FDA විසින් අනුමත කිරීමයි.

මෙම drug ෂධය බොහෝ පුද්ගලයින්ට දැනට සිටින තත්වයට වඩා සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ සතුටින් සිටීමට හැකියාව ඇති අතර ජීවිත බේරා ගනු ඇත.

නව නිෂ්පාදන සමාලෝචන

Miracle

Marvin Farmer

Miracle ඔබේ සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වඩාත් ප්‍රශස්ත ක්‍රමයක් විය හැකි නමුත් එය එසේ වන්නේ ඇයි?...