ការថែទាំសុខភាព ពីប្រភពផ្លូវការ | រូបភាពបានបង្ហាញ!

ខ្ញុំជាឱសថការីដែលមានការអនុញ្ញាតហើយនឹងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនូវផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រជាង ៣០ ។ ខ្ញុំកំពុងធ្វើការដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះនិងជួយមនុស្សឱ្យជ្រើសរើសផលិតផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពរបស់ពួកគេ។ ការពិនិត្យផលិតផលទាំងអស់គឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេ។ សូមទាក់ទងមកខ្ញុំដោយមានសំណួរ។ ខ្ញុំជាគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែករដ្ឋបាលសេវាកម្មសុខភាព។ ការងាររបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងការផ្តល់ការថែទាំសុខភាព។ ខ្ញុំមានជំនាញខាងការអប់រំនិងបទពិសោធន៍អ្នកជំងឺ។ ខ្ញុំធ្វើការជាមួយអ្នកជម្ងឺតាមកន្លែងផ្សេងៗគ្នារួមមានមណ្ឌលថែទាំបឋមមន្ទីរពេទ្យប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនិងមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍។ ខ្ញុំក៏ធ្វើការជាមួយអ្នកជំងឺលើផែនការថែទាំរយៈពេលវែងនិងការថែទាំតាមផ្ទះ។ ខ្ញុំបានប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ។ ខ្ញុំរំភើបក្នុងការជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានសុខភាពនិងសុខភាពដែលពួកគេចង់បានដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដែលពួកគេសមនឹងទទួល។ ខ្ញុំចង់ធ្វើការដើម្បីធ្វើឱ្យសុខភាពនិងសុខុមាលភាពមានភាពងាយស្រួលអាចចូលដំណើរការបានកាន់តែច្រើននិងមានតំលៃសមរម្យសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងទាំងអស់។

គោលដៅនៃការដាក់ញត្តិនេះគឺចង់អោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថអនុម័តលើការបង្កើតថ្នាំថ្មីឈ្មោះឌីដាកូកអ៊ិនហ្គ្រារ៉ាណេន។

ថ្នាំនេះមានសក្តានុពលធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនមានសុខភាពល្អនិងរីករាយជាងពួកគេបច្ចុប្បន្នហើយនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស។

ការពិនិត្យផលិតផលថ្មី

Miracle

Marvin Farmer

Miracle គឺទំនងជាវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីល្អបំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យសុខភាពរបស់អ្នកប្រសើរឡើងប៉ុន្តែហេតុអ្វី? ក...